Тел./факс: +38-044-278-8538
www.narda.org.ua, info@narda.org.ua
© Асоціація агенцій регіонального розвитку України. Усі права застережено.


24.01.2005   Конкурс “Міжнародне партнерство для розвитку регіонів”
Міжнародний фонд "Відродження" у рамках програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів” оголошує конкурс “Міжнародне партнерство для розвитку регіонів”.

Мета
конкурсу - поєднання ідей та зусиль представників громадськості двох або більше країн для розбудови демократичного суспільства через розвиток регіонів країн-учасниць, зміцнення місцевих громад та місцевого самоврядування.

Крім України, до партнерської мережі програми входять: Азербайджан, Албанія, Білорусія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Естонія, Індонезія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Монголія, Польща, Росія, Румунія, Сербія і Чорногорія, Словаччина, Словенія, Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, Хорватія, Чехія.

У межах конкурсу буде підтримано проекти, що передбачають міжнародний обмін досвідом у вирішенні суспільних проблем регіонів, які мають спільні риси, та сприяють соціальним новаціям і активізації місцевої громадськості. Проекти мають плануватися разом із зарубіжними партнерами як довготривала стратегічна ініціатива. Окремі етапи проектів мають виконуватися як на території України, так і в країнах-партнерах у форматах семінару, тренінгу, конференції тощо.

Зверніть увагу! 2005 року діяльність програми зорієнтовано на підтримку регіональних проектів!

При виконанні підтриманого Мережевою програмою “Схід-Схід” проекту на території партнера дорожні витрати українським учасникам сплачує програма “Схід-Схід” МФВ.

Учасники конкурсу: організації, діяльність яких відповідає місії МФВ й котрі ініціюють:
· обмін досвідом і кращими практиками, вивчення моделей та уроків розвитку;
· пошук новаційних рішень проблем;
· порівняльний аналіз тенденцій у соціальному, економічному й політичному розвитку;
· пошук альтернативних підходів до подолання стереотипів й упереджень;
· акції на підвищення впливовості громадської політики і громадського діалогу;
· експертизу, новації й захист прав, що спонукають до позитивних змін у суспільстві.

Пріоритети програми (перелік не обмежено):
· реформування державної регіональної політики;
· створення ефективних моделей соціально-економічного розвитку регіонів України;
· промоція і запровадження демократичних цінностей та європейських стандартів у суспільстві;
· розвиток місцевих громад і місцевого самоврядування;
· подолання нерівності доступу до інформації в регіонах й підвищення ролі місцевих ЗМІ;
· громадська освіта й спонукання молоді до активної громадської діяльності на місцях;
· привертання уваги до вирішення проблем вразливих і марґінальних верств суспільства;
· пошук ефективних шляхів вирішення міжетнічних, ґендерних й екологічних проблем;
· розвиток освітньої політики в регіонах.

Критерії оцінки проектів:
· відповідність пріоритетним напрямкам програми та її принципам;
· відповідність місії МФВ - розвиткові відкритого, демократичного суспільства в Україні;
· чіткий план реалізації проекту і програма проведення заходу;
· умотивованість вибору партнерів і учасників;
· конкретність очікуваних результатів;
· обов‘язкова наявність додаткових джерел фінансування проекту або власного внеску організаторів;
· досвід організації в проведенні міжнародних заходів з відповідної тематики.

Не підтримуються проекти, що передбачають:
· світові конгреси та конференції, щорічні заходи;
· вузькоспеціалізовані або наукові конференції;
· зустрічі представників мережі організацій;
· індивідуальні дослідницькі проекти;
· мистецькі заходи;
· окремі переклади і видавничу діяльність;
· інституційну підтримку і розвиток інфраструктур;
· комерційну, фінансову або прибуткову діяльність.

Конкурс триває впродовж року. Бюджет конкурсу - відкритий.

Проекти подаються до 15 числа кожного місяця (крім серпня) мінімум за 10 тижнів до початку їх реалізації. При цьому потрібно враховувати розклад роботи Міжнародного фонду “Відродження”: прийом відвідувачів з понеділка по п‘ятницю, з 09:00 до 18:00. Четвер присвячено аналітичній і внутрішній організаційній роботі Фонду. Серпень - час відпусток.

МФВ офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, котрий надсилає аплікантам упродовж 7 днів із моменту отримання кореспонденції.

Про результати розгляду проектів аплікантів повідомлять письмово після рішення Експертної Ради програми "Схід-Схід" МФВ і Дирекції Програми в Інституті Відкритого Суспільства.

Зверніть увагу:
· для участі в конкурсі слід заповнити аплікаційну форму особливого зразка українською та англійською мовами;
· проект потрібно подати у двох примірниках українською мовою та в одному примірнику англійською в друкованому вигляді (з печаткою організації та підписом організатора проекту) та в електронній версії обома мовами;
· подані на конкурс матеріали не повертаються та не рецензуються;
· остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає;
· причини відмови в підтримці проекту не повідомляються;
· МФВ не надає ґрантів політичним партіям, релігійним громадам і фізичним особам.

Проекти надсилати поштою або приносити за адресою:
Відділ управління проектами,
Щорічний конкурс програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”,
Міжнародний фонд “Відродження”
Бехтерєвський провулок, 13-а
04053, м. Київ.

Аплікаційну форму та додаткову інформацію можна отримати:
· на веб-сторінці МФВ:
http://www.irf.kiev.ua
· в офісі МФВ за адресою: Київ, Бехтерєвський провулок, 13-а

Контактні особи:
Тетяна Кухаренко, менеджерка програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”
Ел. пошта:
kukharenko@irf.kiev.ua
Олеся Бондар, асистентка програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”
Ел.пошта:
east-east@irf.kiev.ua
тел: (044) 461 95 00, факс: (044) 216 01 66

Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) -найбільша національна благодійна громадська організація в Україні, заснована відомим американським фінансистом і філантропом Джорджем Соросом. Місія Фонду - фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. У 1990-2004 роках Фонд надав численним неурядовим організаціям (НУО) України, а також науково–освітнім, просвітницьким закладам, видавництвам ґрантів на суму понад 82 мільйони доларів США. 2005 року МФВ надасть фінансову підтримку на суму до 7 мільйонів доларів США на проекти, що сприяють європейській інтеграції, розвиткові системи громадського правозахисту й утвердженню принципу верховенства права в Україні, проведенню пенітенціарної реформи, розвиткові громадської активності національних меншин, реформам у сферах освіти, охорони здоров'я, видавничій справі, проведенню справедливих та чесних виборів тощо.

Джерело :
Міжнародний Фонд "Відродження"