Тел./факс: +38-044-278-8538
www.narda.org.ua, info@narda.org.ua
© Асоціація агенцій регіонального розвитку України. Усі права застережено.
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Громадську організацію “Центр регіональних досліджень” було засновано в жовтні 1998 р. в м. Одесі групою вчених та державних службовців, які дійшли висновку про необхідність створення неурядової інституції, яка б мала сприяти регіональному розвитку шляхом організації науково-дослідної діяльності в цієї сфері та професійного проектного менеджменту.

Організацію зареєстровано 28 жовтня 1998 р. управлінням юстиції в Одеській області.

Діяльність центру було розпочато з розроблення регіональної Комплексної програми соціально-економічного розвитку Придунайського регіону за дорученням Одеської обласної державної адміністрації (1999 р.)

У 2003 р. центр було залучено до розроблення окремих розділів державної Комплексної програми соціально-економічного розвитку Придунайського регіону.

З самого початку діяльності центру одним з пріоритетів його діяльності є сприяння розвитку транскордонного співробітництва в рамках Єврорегіону “Нижній Дунай”, а також дослідження в цієї сфері.

Головний програмний акцент діяльності центра – сприяння сталому розвитку на регіональному рівні.


СТАТУС

Центр регіональних досліджень є юридичною особою у вигляді об’єднання громадян. Неприбуткова організація.


МЕТА

Відповідно до статуту організації, її метою є консолідація зусиль вчених, громадських і політичних діячів та інших громадян, спрямованих на створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку Одеської області та регіону Українського Причорномор’я.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

-      Безпосередня участь в розробці та вдосконаленні методів регіонального управління;

-      Сприяння розвитку наукового і інноваційного потенціалу Одеського регіону;

-      Сприяння процесу інтеграції Одеського регіону в міжнародний науковий, економічний, науковий, культурний, інформаційний простір;

-      Сприяння здійсненню обміну науковою інформацією та налагодженню співробітництва між різноманітними науково-дослідними та інформаційно-аналітичними установами, а також громадськими організаціями, що спеціалізуються на вивченні питань регіонального розвитку;

-      Організація і проведення комплексних досліджень різних аспектів регіонального розвитку;

-      Забезпечення інформацією і надання науково обґрунтованих рекомендацій по різноманітним питанням регіонального розвитку і управління органам державної влади і місцевого самоврядування;

-      Активізація діяльності вчених, чия сфера наукових інтересів охоплює різноманітні аспекти регіонального розвитку.


НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

-      Організація науково-дослідної діяльності, в тому числі теоретичних та прикладних досліджень.

-      Проектний менеджмент.

-      Участь в розробленні та здійсненні регіональних програм розвитку.

-      Надання інформації та консультацій органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам і організаціям, в тому числі зарубіжним і міжнародним, з питань, що вивчаються фахівцями центру.

-      Проведення конференцій, семінарів, тренінгів та навчально-просвітницьких заходів.

-      Надання незалежних експертних висновків з питань регіонального розвитку.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності центру:

-      Регіональні дослідження, в тому числі теоретико-методологічні аспекти регіоналістика та регіонознавства.

-      Міжрегіональне і транскордонне співробітництво.

-      Інтегроване управління приморською зоною (ICZM).

-      Збереження, відновлення і стале використання водно-болотних угідь.

-      Збереження біорозмаїття у Причорноморському регіоні та дельті Дунаю.


СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Організаційна структура центру складається з

-      Загальних зборів, які є вищим органом управління

-      Правління – центральний статутний орган (3 особи)

-      Спостережної ради

-      Адміністрації – виконавчий орган.

Крім невеликої кількості штатних працівників, з центром на гонорарній основі практично постійно співпрацюють від 10 до 15 експертів в різних сферах регіонального розвитку.

Центр також підтримує постійні контакти з українськими та зарубіжними вченими та фахівцями, що дає можливість швидко створювати експертні групи для виконання того чи іншого проекту.


РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Центр має офісне приміщення, обладнане комп’ютерною технікою, засобами комунікації, копіювальним обладнанням, а також демонстраційне обладнання для проведення конференцій і семінарів.

Основним ресурсом організації є людський ресурс – професійна команда, яка має потужний досвід проектного менеджменту, і група висококваліфікованих експертів в різних сферах регіонального розвитку.


ОСНОВНІ ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розроблення регіональної Комплексної програми соціально-економічного розвитку Придунайського регіону (на підставі розпорядження Одеської облдержадміністрації 10/А-99 від 6.01.1999).

Мікро-проект “Оцінка потенціалу і стратегій розвитку транскордонного співробітництва в рамках Єврорегіону “Нижній Дунай” (в рамках проекту Київського центру Інституту “Схід-Захід” “Розвиток місцевих громад і регіонів в Україні”).

Адміністрування проекту TACIS “Створення центру міських технологій в Одесі – CUTSCO” (2001-2002 рр.).

Адміністрування проекту SEPS 548 “Адаптація позитивного досвіду в сфері інтегрованого управління приморською зоною задля сталого розвитку Одеси” у співробітництві з CoastNET (Велика Британія) при фінансовій підтримці з боку Міністерства міжнародного розвитку Сполученого Королівства (DFID) та Британської Ради (2002 г.).

Проект “Покращення можливостей для сталого управління водно-болотними угіддями Азово-Чорноморського регіону України та запобігання негативним змінам клімату”. Здійснюється за фінансової підтримки Міністерства навколишнього середовища, продовольства і розвитку сільських територій Сполученого Королівства та Фонду “Навколишнє середовище для Європи”.


СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ

Одним з напрямків роботи центру є покращення обізнаності населення регіону в сфері екології  та сталого використання природних ресурсів, наприклад таких, як приморська зона та водні ресурси.

Організація просвітніх заходів, наприклад залучення школярів Одещини до участі в Дні Дунаю (29 червня 2004 р.) з нагоди 10-річчя прийняття Конвенції про захист Дунаю.


ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ ТА ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Пропозиції щодо подолання безробіття та розвитку малого та середнього бізнесу були включені до матеріалів регіональної Комплексної програми соціально-економічного розвитку Придунайського регіону.


ПАРТНЕРИ

З моменту свого заснування центром було встановлено величезну кількість контактів і партнерських відносин з різними державними і недержавними установами і організаціями в Україні та за її межами. В їх числі – Одеська обласна державна адміністрація, Київський центр Інституту “Схід-Захід”, Виконком Одеської міської ради, Ренійська райдержадміністрація і Ренійська районна рада, ради повітів Галац і Тульча (Румунія), Агенство розвитку Південно-східного регіону розвитку Румунії (Бреїла), Агенство регіонального розвитку Галацу (Румунія), Муніциалітет Галацу (Румунія), міські ради міст Портсмут і Госпорт (Англія), департамент європейських фондів, департамент навколишнього середовища та департамент водного господарства Магістрату міста Відень (Австрія), компанія Regional Consulting Ziviltechniker G.m.b.H. (Відень, Австрія), Віденський технічний університет (Відень, Австрія), Уряд міста Гданськ (Польща).

У переліку, що міститься нижче, - установи та організації, з якими центр співпрацює постійно або має спільні проекти зараз.

Одеська обласна рада

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (Одеса)

Одеська філія Інституту біології південних морів НАН України (Одеса)

Лабораторія менеджменту ветландів (Мелітополь)

Одеське обласне виробниче управління по водному господарству (Одеса)

Чорноморська регіональна мережа неурядових організацій (Миколаїв)

Еко-центр “Дельта” (Вилкове, Одеська область)

Місцева громада селища Ліски (Килійський район, Одеська область)

Регіональне агенство транскордонного співробітництва “Єврорегіон “Нижній Дунай” (Рені, Одеська область)

Британська Рада в Україні (Київ)

Міністерство навколишнього середовища, продовольства і розвитку сільських території Сполученого Королівства (DEFRA) (Велика Британія)

CoastNET, головна організація ЄВРОКОСТу в Сполученому Королівстві (Велика Британія)

Рада графства Корнуолл (Велика Британія)

Рада графства Гемпшир (Велика Британія)

Network CYCLEAU – co-operation in the sustainable and integrated management of river catchments, estuaries and coastal areas (співробітництво в сфері сталого та інтегрованого (комплексного) управління басейнами річок, лиманами та приморськими зонами) (Велика Британія, Ірландія, Франція)

Партнерство в рамках проекту ESPACE INTERREG III B (просторове планування і пом’якшення негативних наслідків глобальної зміни клімату в Північно-Західній Європі)

Рамсарський фонд (Гланд, Швейцарія)


ПУБЛІКАЦІЇ

Состояние и проблемы приморской зоны Одессы. Отчет / The State and Problems of the Odessa Coastal Zone. Report. – Под ред. Баркер Н., Дьякова О., Студенникова И., Тауссик Дж. – Одесса, 2002. – 146 с. (Публікація в рамках проекту SEPS 548).

Управление водно-болотными угодьями Азово-Черноморского региона Украины: справочник учреждений и организаций. – Одесса, 2004.

Крім цього, існує велика кількість публікацій з різноманітних питань регіонального розвитку та регіоналістики, авторами яких є співробітники центру і виданих в збірках статей, періодичних виданнях та академічних виданнях.