Тел./факс: +38-044-278-8538
www.narda.org.ua, info@narda.org.ua
© Асоціація агенцій регіонального розвитку України. Усі права застережено.ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Громадська організація “ІКАР–Україна” була створена 3 квітня 2001 року з метою розвитку системи професійної підтримки реформ на рівні самоврядування.

Ми віримо, що розбудова демократії можлива тільки за умов розвитку сильного самоврядування. Трансформація суспільства в Україні - справа рук нового покоління української еліти, критичну масу якої необхідно наростити у стислі терміни.

Сьогодні відбувається процес становлення організації, налагоджується співпраця з іншими організаціями та партнерами. На даний час організація приймає участь у формуванні політики і управлінні ресурсами територіальної громади та об'єднань громадян на теренах  7  областей  України,  налагоджує співпрацю в інших регіонах.  СТАТУС

Агенція “ІКАР-Україна” є недержавною, некомерційною, неприбутковою організацією, яку створено службовцями місцевих органів влади, науковцями та аспірантами, які в такий спосіб намагаються забезпечити організаційну підтримку реформ на рівні територіальних громад і їх об'єднань.

У 2002 році громадська організація “ІКАР–Україна” стала засновником підприємств: навчальний центр “Академія самоврядування”, „ІКАР-Консалтинг” та ТзОВ "Фонд Муніципального Розвитку". Зареєстровано три навчальні центри “Школа самоврядування” у с. Крушельниця (Львівська обл.), м.Кам’янка (Черкаська обл.), смт. Нововоронцовка (Херсонська обл.).

Стратегія – самодостатність існуючих інституцій та створення  Ресурсних Центрів Ділового Партнерства та Центрів агробізнесу.


МЕТА

Мета - створити і розвинути мережу інституцій професійної підтримки самоврядування як основи демократії і економічного процвітання та соціального благополуччя.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Загальні:

-         розробка і впровадження комплексної системи аналізу ефективності управління;

-         розробка і впровадження системи планування  і моніторингу розвитку територій;

-         розробка і впровадження облікової політики та сучасних облікових систем і на їх основі побудова моделей прогнозування тарифів і цін;

-         розробка маркетингової стратегії та інвестиційної привабливості території;

-         впровадження сучасних фінансово-кредитних інструментів та механізмів забезпечення розвитку території та підприємництва;

-         формування системи підвищення кваліфікації та перекваліфікації службовців органів влади, працівників комунальної сфери та підприємців.

Спеціальні (стосуються сільських районів):

-         формування представництв „ІКАР” на рівні сільських районів

-         розробка та реалізація пілотних проектів

-         напрацювання механізмів самофінансування через мережу кредитових спілок та Фонду муніципального розвитку

-         формування кущових (5-7) в областях сільських навчальних центрів „Школа самоврядування”


ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ

-         обмеженість доступу до інформації

-         нерозвиненість економічної інфраструктури

-         обмежені власні ресурси

-         понад 12000 органів самоврядування

-         недостатність таких послуг на цьому рівні

-         потреба залучення додаткових ресурсів

-         потреба забезпечення відкритості влади


НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

НЦ „ШКОЛА САМОВРЯДУВАННЯ”:

·        впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації та перекваліфікації на базовому рівні самоврядування

·        впровадження навчальних програм для фахівців місцевого господарства

·        опрацювання та поширення передового досвіду та кращих практик управління

·        організація курсів навчання роботи на персональних комп’ютерах та використання облікових систем

НЦ „АКАДЕМІЯ САМОВРЯДУВАННЯ”:

·        опрацювання передового досвіду щодо управління місцевим сектором економіки

·        розробка системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації фахівців самоврядування і комунального господарства

·        розробка навчальних програм та системи обміну інформацією

·        підготовка і видання тижневика „Сота Свободи” та квартальника „Академія самоврядування”

„ІКАР - КОНСАЛТИНГ”:

·        інформаційно-консультаційна підтримка розвитку територіальних громад і регіонів

·        формування комплексної системи аналізу ефективності управління

·        сприяння в організації професійного навчання та стажування фахівців з питань самоврядування

·        надання інформаційних і консалтингових послуг органам влади, громадським організаціям і приватному бізнесу

·        проведення наукових досліджень у сфері місцевого самоврядування

·        розробка проектів економічного розвитку територіальних громад і об’єднань

·        підготовка методичних матеріалів і навчальних програм для навчальних закладів, що готують кадри для місцевого самоврядування

·        збір, аналіз та розповсюдження інформації про стан та проблеми розвитку самоврядування і управління

·        проведення маркетингових досліджень та надання консультацій з питань управління у сфері самоврядування

·        пошук українських партнерів для іноземних інвесторів тощо

ФОНД МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ:

·        розробка механізмів фінансової підтримки програм економічного розвитку

·        розробка проектів реструктуризації муніципального сектору економіки

·        розробка моделей залучення коштів населення та формування кредитних спілок

·        розробка проектів кооперації у місцевому господарстві

·        формування гарантійного фонду


СТРУКТУРА АГЕНЦІЇ

Задіяних працівників в організації - 7. При необхідності залучаються відповідні експерти, з якими заключаються трудові угоди. До списку наших експертів входять 14 кращих спеціалістів у галузі управління, економічного та фінансового аналізу, викладачі українських ВУЗів.


РЕСУРСИ АГЕНЦІЇ

Джерелами фінансування діяльності організації були кошти грантів донорських організацій, внески засновників,  благодійна допомога. Загальна структура організації працює на засадах самоокупності.

Агенція має офісне приміщення загальною площею 350 кв. м., де розташовані бібліотека, тренінговий центр, кафе – домова кухня, інформаційний центр та в перспективі поверх для гостей (50 кв.м.). Шість робочих місць обладнані ком’ютерами. В наявності є відповідне офісне обладнання: 2 принтери, 2 копіювальні апарати, телефон та телефон/факс, 2 сканери. Маємо виділене підключення до мережі Інтернет. Агенція має два телефоних номери. Крім того підтримується та оновлюється весь наявний матеріал Агенції на Веб-сторінці  www.ikar.lviv.ua. .

* * *

-           Квітень 2001 року – заснування Агенції “ІКАР – Україна “, реєстрація організації та початок діяльності.

-           Квітень – червень 2001 року – розробка заявок на участь у проектах донорських організацій.

-          Червень-вересень 2001 року – проведення комплексного аудиту ефективності управління Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал”. Протягом цього часу проводився збір та опрацювання необхідних даних, на  основі яких розроблялись звіт, модель комплексного аналізу фінансово-економічного стану та ефективності управління підприємством.

-          Жовтень – листопад 2001 року – разом із ГО “Товариство науковців по сприянню муніципальній реформі” участь у загальному проекті “Дослідження успішного досвіду судового захисту прав місцевого самоврядування”, підтриманого Міжнародним фондом “Відродження”. Агенція “ІКАР-Україна” проводила окреме дослідження на зазначену  тему в м. Львові. В рамках цього проекту здійснено наступне: правовий аналіз судового процесу між департаментом економічної політики та ресурсів Львівської міської ради і податковими органами щодо продажу земельних ділянок у власність та права на оренду земельних ділянок у м. Львові, висвітлення ходу підготовки процесуальних документів в арбітражний суд Львівської області, розроблено звіт про практику юридичного захисту інтересів і прав територіальної громади міста, проведено організаційне забезпечення доказової бази для судового захисту прав Львівської міської ради. До роботи залучались відповідні фахівці та юристи органів місцевого самоврядування, а також спеціалісти з земельних питань. В результаті розроблено звіт і проведено судове слухання із зазначеного питання

-              Листопад – грудень 2001 року – організація та проведення замовленого семінару ГО “Центр муніципального та регіонального розвитку”  на тему “Результати комплексного аудиту ефективності управління міського комунального підприємства “Львівводоканал”.  На семінарі відбулась презентація для працівників підприємства звіту, моделі комплексного аналізу фінансово-економічного стану та ефективності управління підприємством.

-              Грудень 2001р. – жовтень 2002р. – проведення замовленого ГО “Центр муніципального розвитку” м. Жмеринка наукового дослідження комплексного аналізу діяльності підприємства водопровідно-каналізаційного господарства м. Жмеринка. В результаті проведеного дослідження на даному підприємстві було здійснено відповідний аналіз роботи підприємства, оформлено звіт, розроблено відповідні обґрунтовані рекомендації з підвищення ефективності управління підприємством, проведено відповідний навчальний семінар на тему: “Сучасні механізми і інструменти підвищення ефективності управління” з залученням представників даного підприємства та службовців органів місцевого самоврядування.

-              Лютий – липень 2002 року – проведення дослідження на тему: “Комплексний аудит ефективності управління Львівським комунальним підприємством “Львівелектротранс”. Замовником даного дослідження виступало досліджуване підприємство. Зміст та обсяги дослідження визначались згідно з планом проведення робіт та технічним завданням. В результаті проведеного дослідження фахівцями був  розроблений  звіт про виконану роботу, відповідні моделі, висновки та рекомендації експертів і фахівців. Проведення  такого дослідження дозволяє чітко виявити сильні і слабкі сторони кожного підприємства, побачити і оцінити реальний стан справ і правильно зорієнтувати свої зусилля у розробці стратегії розвитку підприємства.

-              Вересень – жовтень 2002 року – у співпраці з СК “Універсальна” Агенція “Ікар-Україна” та навчальний центр “Академія самоврядування” здійснили фінансово-економічний аналіз двох комунальних підприємств м. Ужгород, а саме “Ужгородтеплокомуненерго” та “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства”. В результаті проведених досліджень фахівцями оформлено звіт  фінансово-економічного аналізу діяльності цих підприємств впродовж 1999-2001 років з відповідними висновками та пропозиціями. Крім того, в результаті збору основних статистичних показників м. Ужгорода Агенцією було розроблено робочий макет презентації інвестиційної привабливості міста.

-              Листопад – грудень 2002 року - у співпраці з СК “Універсальна” Агенція “Ікар-Україна” та навчальний центр “Академія самоврядування” здійснили загальне дослідження м. Мукачево. Дане дослідження складалося з чотирьох основних частин: загальні проблеми та потреби міста, аналіз та тенденції міського господарства, аналіз структури управління міста та відповідні висновки і рекомендації. Дане дослідження дозволяє оцінити реальні потреби міста і визначити пріоритетні напрями роботи.

-              Впродовж 2002 року підготовлено проекти наступних видань: “Довідник для сільського та селищного голови” з підбіркою необхідних законодавчих актів та “Англо-український словник: самоврядування, економіка, бізнес” обсягом до 25 тис. слів відповідного спрямування.

-              Листопад 2003 року – січень 2004 року – на замовлення Нововоронцовської селищної ради Херсонської області, виконували комплексний аналіз діяльності Підприємства „Водоканал” в смт.Нововоронцовка. Проект включав аналіз організаційно-юридичних аспектів діяльності підприємства, аналіз адміністративної діяльності, характеристику водопостачання, технічний аналіз систем водопостачання та фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства „Водоканал”. В результаті  Нововоронцовською селищною радою було використано модель аналізу та моніторингу та більшість рекомендацій щодо покращення водопостачання в селищі Нововоронцовка.

-              Листопад 2003 року – березень 2004 року – на замовлення ВАТ „Червоноградська автобаза”, було проведено комплексний аналіз діяльності даного автотранспортного підприємства. Він включав елементи експрес-аналізу, організаційно-правовий аналіз, фінансово-економічний аналіз, аналіз адміністративної діяльності, облікової політики та облікових систем. В результаті було сформовано Концепцію стратегії стабілізації та розвитку підприємства.

-              У 2003 році Агенція разом з навчальним центром “Академія самоврядування” та ТзОВ “Фонд муніципального розвитку” підготували та видали книгу-путівник містом Лева “Вікно у Львів”. Путівник виданий українською мовою невеликим тиражем у 1000 примірників. З поміж туристичних путівників наш вирізнятиметься тим, що ми спробували показати характерні особливості міста, а саме його політичне життя та його інвестиційний портрет. Видання розраховане не тільки для пересічного туриста і зацікавленого інвестора, а також і для самих львів’ян та всіх гостей міста. Кожен може знайти тут цікаву та корисну інформацію та відкрити для себе інший Львів. Сьогодні для збільшення кола читачів триває робота над розробкою версій цього путівника у перекладі основними європейськими мовами.

-              Квітень 2004 року – травень 2004 року – надання методично-методологічної допомоги у розробці проектів на Всеукраїнський конкурс програм та проектів розвитку місцевого самоврядування для територіальних громад Вінницької області.

-              Квітень 2004 року – по даний час Адміністратори проекту Обласного конкурсу програм та проектів розвитку територіальних громад у Вінницькій області. До основних функцій належить: проведення навчальних семінарів по написанню проектів, експертиза проектів, супровід та моніторинг реалізації проектів, розробка програм на Всеукраїнський конкурс програм та проектів розвитку місцевого самоврядування.

-              Червень 2004 року – відкрито підписку на друкований дороговказ “СОТА СВОБОДИ”, унікальну газету з питань регіональної політики та місцевого самоврядування.

-              Червень 2004 року – на замовлення Хмільницької міської ради Вінницької області починається робота по техніко-економічне обґрунтування щодо необхідності і можливості реформування житлово-комунального господарства міста Хмільника.


РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЕКТИ АГЕНЦІЇ

-              Вересень 2001р. – Квітень 2002р. - участь в реалізації проекту  підтриманого Міжнародним фондом “Відродження” під назвою “Статистика та моніторинг як основа системи планування”. Метою даного проекту було сформувати статистичні показники як основу для аналізу реального стану, розробки системи планування і запровадити систему моніторингу окремих показників економічного та соціального розвитку. В рамках цього проекту проведено аналіз існуючих підходів до формування системи планування та використання статистичних даних; з метою поширення напрацьованих матеріалів для інших регіонів України розроблено макет та видано статистичний збірник “Основні соціально-економічного показників міста Львова за 1990-2000 роки”; використовуючи моделювання на базі програмного забезпечення Microsoft Excel, розроблено електронну версію моніторингу статистичних даних, проведено навчальний семінар з метою презентації статистичного збірника та можливостей і переваг його використання для представників Львівської, Бориславської, Жмеринської міських рад та представників органів влади з інших регіоні.  Результати цього пілотного проекту можуть бути використані в будь-якому регіоні України, що створює інструменти для підвищення ефективності процесу планування та забезпечення прозорості діяльності органів влади. Крім того, внаслідок реалізації проекту його учасники підготували та видали книгу “Моніторинг – інформаційно-аналітична основа планування та прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування”.

-              Листопад 2002р. – Лютий 2003р. – участь в реалізації проекту підтриманого Міжнародним фондом “Відродження” - “Функціональний аудит ефективності управління ресурсами у сільському районі”. Метою проекту було привернути увагу громадськості до проблем найнижчого рівня місцевого самоврядування – сіл та селищ України. Вибравши конкретне село, ми мали на меті оцінити реальний стан українського села та запропонувати шляхи, що сприятимуть прискоренню його розвитку та процвітанню.  З цією метою у процесі реалізації проекту Агенцією “ІКАР-Україна” було засновано навчальний центр “Школа самоврядування” в с. Крушельниця Сколівського району Львівської області, який має стати центром поширення інформації та навчання демократії. Ми визначили, що існує нагальна потреба реструктуризації форм господарювання та створення умов для активізації місцевих ініціатив щодо пошуків і ефективного використання місцевих можливостей та ресурсів. В рамках проекту було проведено загальний аналіз стану сільського господарства та ресурсів, якими володіє громада села Крушельниця. Основну увагу в процесі дослідження було зосереджено на проведенні процесу розпаювання майна, а саме, проведено аналіз цього процесу, надана відповідна методична допомога у підготовці та проведенні розпаювання майна КСП, активно проводилась різного роду роз’яснювальна робота серед мешканців села.  Ми спробували зробити цей процес прозорим і відкритим, адже розробка дієвих механізмів активізації сільської громади може суттєво вплинути на загальний стан реформ у державі. Експертами ГО “ІКАР-Україна” було проведено наступне: аналіз нормативно-правової бази з питань управління майном громади, аналіз документів щодо розпаювання майна, розроблено форму книги пайовика для розрахунків, проведено круглий стіл для членів комісії з питань розпаювання, запропоновано варіанти створення нових господарських структур, проведено оцінку майна, ініційовано та проведено збори пайовиків, розроблено збірник типових документів для створення нової агрофірми, започатковано систему моніторингу економічних показників даного села, підготовлено методичний посібник під назвою “Управління ресурсами сільської громади: проблеми та практика їх розв’язання”. Цей проект є пілотним і його результати та напрацювання можуть стати у пригоді представникам інших громад, які сьогодні перебувають на рубежі епох безгосподарності та реформування власності.

-              Жовтень 2002р. – Травень 2003р. – участь в реалізації проекту підтриманого Міжнародним фондом “Відродження” під назвою “Комплексний аналіз якості управління: проблеми та шляхи їх вирішення”. Метою проекту – є формування теоретично-прикладної основи для підвищення ефективності менеджменту у сфері управлінських послуг шляхом проведення аналізу проблем ефективності надання послуг, написання концепції проведення функціонального аудиту, формування пропозицій щодо оптимізації існуючих управлінських схем. За результатами проекту підготовлено методичний посібник „Комплексний аналіз ефективності управління: теорія і практика”. Комплексний аналіз проводився за власною технологією Агенції, яка описана в теоретичному розділі книги, а елементи її представлено у практичних дослідженнях.

-              Січень – Липень 2003 року - участь в реалізації проекту підтриманого Міжнародним фондом “Відродження” - “Комплексний аналіз ефективності управління представницьких органів громади”.  Результати проекту представлено у виданні „Ефективність управління ресурсами територіальних громад”.

-              З січня 2003 року - триває робота Агенції “ІКАР-Україна” разом з підприємством “ІКАР-Консалтинг”  над замовленим дослідженням, а саме комплексним аналізом діяльності комунальних підприємств м. Трускавець. Метою даного дослідження є розробка техніко-економічного обґрунтування реформування житлово-комунального господарства м. Трускавця. Особливість даного проекту в тому, що реформування житлово-комунального господарства міста здійснюється шляхом ліквідації існуючих комунальних підприємств та створення на їх базі єдиного централізованого комунального підприємства, що дозволить більш ефективно використовувати наявні ресурси. Наступним кроком передбачено залучення приватного сектора до обслуговування житлово-комунального комплексу міста. Робота над даним проектом триває.

-              З листопада 2002 року – Агенція як один із партнерів приймає участь у проекті комплексного розвитку мікро регіону сільських громад “Серце” підтриманого Карпатським фондом. Згідно розробленого проекту Агенція має розробити пілотний проект підготовки стратегічного плану розвитку громади, збірник інвестиційних програм для мікрорегіону, провести тренінги з питань стратегії розвитку території. Робота над проектом триває.

-              Початок 2004 року – отримання перемогу у проекті Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Назва проекту: “Участь громади у реформуванні власності та корпоративному управлінні майном”. Ми пропонуємо систему заходів, які дадуть можливість розробити механізми корпоративної участі у створенні економічної інфраструктури у селі. У процесі реформування КСП планується відкоригувати генеральний план забудови села, розробити перед проектні пропозиції щодо створення виробничої, соціально-культурної та рекреаційної зон з участю у процесі сільської ради.


ПАРТНЕРИ

1.   ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА, м.Львів

Громадська організація „ІКАР-Україна” є дійсним членом ЛЬВІВСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ і ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ. Налагоджуються ділові контакти з членами ЛТТП та партнерами в інших країнах.

2.   ТзОВ “СКАРБЕКО”, Вроцлав (Польща)

Між партнерами підписано договір про співпрацю, розпочато реалізацію спільних проектів у сфері навчання та розвмитку малого бізнесу, як основи розвитку теритрій.

3.   Центр муніципального і регіонального розвитку м.Львів

Агенцією і Центром підписана угода про співпрацю та обмін науковою та економічною інформацією. Агенція та Центр здійснюють обмін досвідом в галузі регіонального розвитку, організують та проводять тренінги та обміни експертами.

4.    Нововоронцовська селищна рада, Херсонська область

Сторони підписали договір про співробітництво, а також спільно розробили проект по реконструкції комунального підприємства «Водоканал» у селищі Нововоронцовка. Результатом співпраці є методичне видання „Власні ресурси – основа економічного розвитку”.

5.   Відділ супроводу ЕОТ Львівської міської ради

Відділ на даний час проводить інформаційно-програмний супровід Агенції. Відділ забезпечує розміщення та підтримку інтернет-сторінки Агенції.

6.   Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛОВО і КОМЕРЦІЯ» м.Львів

З ТзОВ розроблено і видано туристично-діловий путівник „Вікно у Львів” та концепцію подібних видань для інших територій України, у яких Агенція проводить роботи.

7.   Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРАЙД» м.Київ

ТзОВ „Прайд” є власником прикладної облікової програми „Регістри”, яку вибрано для формування сучасної облікової політики на підприємствах, в організаціях та установах.

8.   Інститут Реформ, м.Київ

Інститут Реформ є діловим партнером Агенції, з яким виконано ряд проектів щодо підвищення ефективності управління на субнаціональному рівні влади. ІР надає багато корисної інформації про дослідження макроекономічних проблем.

9.   Українська академія державного управління при Президентові України

Національна АДУ є партнером при розробці підручників та підготовці навчальних програм. Співпраця з Львівським Регіональним Інститутом НАДУ, кафедрою економіки та Інститутом підвищення кваліфікації сприяють формуванню матеріалів та підручників з проблем державного управліня та самоврядування.

10.Виконавчий комітет Жмеринської міської ради та громадське об’єднання «Центр муніципального розвитку» м.Жмеринки

Спільно з Жмеринською міською радою було виконано аналіз ефективності роботи місцевого водоканалу.

11.Жмеринське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства

Агенцією виконано дослідження ефективності управління підприємством, проведено гідравлічний аудит та розроблено рекомендації щодо покращення роботи підприємства.

12. ГО «Центр соціально-економічного розвитку» м.Рівне

З Центром виконуються роботи у Рівненській області та місті Рівне, які стосуються місцевого самоврядування та міжбюджетних відносин.

13. Західноукраїнський центр прав людини та громадських ініціатив, м.Стрий Львівської області

Агенція є партнером Центру у виконанні проекту „СЕРЦЕ” у Моршинському мікрорегіоні. У проекті приймають участь 9 сіл та місто Моршин. Проект  є першим проектом такого типу, який передбачає розробку стратегії розвитку мікрорегіону на засадах об’єднання ресурсів громад.

14. Кам’янська міська рада, Черкаська область

З Кам’янською міською радою ведеться підготовка до реалізації проекту підтримки виробників с/г продукції, створення „Центру агробізнесу”. У Кам’янці  зареєстровано Навчальний центр „Школа самоврядування”

15. ТзОВ «Євроавто», м.Рівне

ТзОВ є учасником створення Фонду муніципального розвитку. Для цього підприємства розроблялось ТЕО модернізації. Через ТзОВ будуть формуватися навчальні програми та концепції сервісних станцій техобслуговування.

16. Мукачівська міська рада та районна державна адміністрація, Закарпатська область

У Мукачево було виконано експрес-аналіз ефективності управління на рівні міста та району. Планується відкриття Закарпатського Інституту самоврядування.

17. Крушельницька сільська рада, Сколівський район Львівської області

У Крушельниці виконано проект розпаювання майна КСП, створено Агрофірму та НЦ „Школа самоврядування”. Спільно з сільською радою отримано грант на продовження робіт.

18. Коломийська міська рада,  Івано-Франківська область

У Коломиї виконано експрес-аналіз ефективності управління містом. Роботи припинено у зв’язку з низькою активністю міської влади.

19. Агентство регіонального розвитку „Донбас”, м. Донецьк

З Агенцією підписано договір про співпрацю. Ми приймали участь у семінарах, які проводились у Донецьку та вивчали досвід роботи Агентства.

20. Громадська організація „Інститут муніципального розвитку”, м.Київ

З Інститутом виконано ряд проектів, які стосувалися розробки моделей презентації планів соціально-економічного розвитку та місцевих бюджетів. Агенція приймала участь у навчанні фахівців для місцевих органів влади з Білорусії.

21. Виконком Ужгородської міської ради, Закарпатська область

В Ужгороді виконано дослідження ефективності управління містом та комунальними підприємствами. Роботи  припинено у зв’язку з відсутністю фінансування.

22. Трускавецький міськвиконком, Львівська область

Для Трускавця нами виконано роботи по розробці ТЕО реформування комунального господарства. Передбачається продовження робіт.

23. Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України, Брюховичі-Львів, Львівська область

Вченою радою РІ розглянуто і рекомендовано для видання посібники. Фахівці Агенції навчаються на курсах підвищення кваліфікації та аспірантурі РІ.

24. Сколівська міська рада, Львівська область

З Сколівською міською радою та державною адміністрацією передбачається виконання проекту розробки стратегії розвитку депресивного Карпатського мікрорегіону.

25. Львівська аграрна палата, м. Львів

Сторони заключили договір про співпрацю та об’єднують зусилля у сфері місцевого господарства та аграрного сектору економіки. 


ПУБЛІКАЦІЇ

1.   Моделі презентації місцевих бюджетів та програм соціально-економічного розвитку території. Випущено за матеріалами проекту „Бюджетний процес – постійний, відкритий, політичний механізм використання фінансових ресурсів”, підтримувався Міжнародним Фондом „Відродження”, Київ-2001

2.   Моніторинг. Інформаційно-аналітична основа планування та прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування. В.Цюник, в основі теорії ораганізації та запровадження муніципального моніторингу покладені праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених серед яких І.Бутко, Б.Кравченко, І.Федів, В.Лесник, В.Селіверстов, інші, Львів-2002

3.   Збірник. Основні економічні та соціальні показники міста Львова за 1990-2000 роки. Департамент економічної політики та ресурсів Львівської міської ради, Агенція „ІКАР-Україна”, за сприянням Міжнародного Фонду „Відродження”, Львів-2002

4.   Аудит управління ресурсами у Львівській міській раді (звіт та методичні рекомендації). В.Соколовська, НЦ „Академія Самоврядування”, ГО „Центр муніципального та регіонального розвитку”, ГО „ІКАР-Україна”, видання здійснено за фінансової підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”, Львів-2002

5.   Управління ресурсами сільської громади: проблеми та практики їх розв’язання. Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ, ГО „ІКАР-Україна”, НЦ „Академія Самоврядування”, І.Федів, В.Соколовська, Р.Табака,  видано за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”, Львів-2003

6.   Власні ресурси – основа розвитку села.  Агенція „ІКАР-Україна”, НЦ „Академія Самоврядування”, видано за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”, Видавництво „ПАПУГА”, Львів-2003

7.   Ефективність управління ресурсами територіальних громад. Методичний посібник, ГО „ІКАР-Україна”, НЦ „Академія Самоврядування”, видано за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”, Видавництво „ПАПУГА”, Львів-2003

8.   Комплексний аналіз ефективності управління: теорія і практика. Методичний посібник,  ГО „ІКАР-Україна”, НЦ „Академія Самоврядування”, видано за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”, Видавництво „ПАПУГА”, Львів-2003

9.   ДРУКОВАНИЙ ДОРОГОВКАЗ „СОТА СВОБОДИ”. Закладає основи нової парадигми побудови Української Держави, основою якої є самодостатні територіальні громади. - Львів-2003. Передплатний індекс – 09842.  


Підготовлено до видання:

1.   Довідник для сільського та селищного голови. НЦ „Академія Самоврядування”, серія „До громадського суспільства через свідомий вибір”, Львів-2002

2.   АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ словник: самоврядування, економіка, бізнес. Обсяг: 25 тис.слів, НЦ „Академія Самоврядування”, автор, упорядник та редактор Р.Табака та О.Табака, Львів-2002