АСОЦІАЦІЯ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
NATIONAL ASSOCIATION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES
 
Розширений пошук
 
   Головний ЗаголовокУкраїнськаАнглійськаДомашня СторінкаКарта СайтуПошукКонтактна інформація
 Головне Меню
 Новини
20.02.2016  Децентралізація в Україні за планом «Б» йде ще з 2014 року, — В’ячеслав Негода
Усім, хто говорить, що відкладання голосування змін до Конституції вимагає плану «Б» для реформи місцевого самоврядування та децентралізації, треба розуміти, що ця...
01.02.2016  Україна залучить від ЄІБ 400 млн євро на модернізацію житлово-комунального господарства
3 лютого Верховна Рада України ратифікувала Фінансову угоду (проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та...
26.09.2013  Оголошено конкурс на участь у РегіоНет - всеукраїнській мережі фахівців та практиків регіонального та місцевого розвитку
В Україні триває реформування сфери регіонального та місцевого розвитку, а тому сьогодні особливої актуальності набувають спроби мобілізації та підвищення потенціалу...
 Стратегічні напрямки діяльності ААРРУ

Зміст предметної діяльності ААРРУ (крім встановленого у алогритмі реалізації місії ААРРУ) полягає у:

1. 
проведенні аналізу чинного законодавства, повязаного з профілем діяльності ААРРУ, розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавства;

2. участі та експертній оцінці (із залученням її членів) проектів нормативно-правових актів, інших загальнодержавних документів, що стосуються регіонального розвитку (зокрема, проектів законів України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування”, “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про засади стимулювання розвитку регіонів”, “Про розмежування земель державної і комунальної власності”, Указу Президента “Про створення агенцій регіонального розвитку”, інших пов’язаних з цим нормативно-правових актів, Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки, Державної стратегії регіонального розвитку на 2002-2011 роки, Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку, регіональних програм розвитку малого підприємництва, Концепції запровадження стандартів ЄС щодо регіонального розвитку, галузевих і регіональних положень про порядок оцінки та конкурсного відбору запропонованих суб’єктами господарської діяльності інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету тощо);

3. створенні та актуалізації реєстру нормативно-правових актів, необхідних для діяльності своїх членів;

4. участі у визначенні (з урахуванням потреб АРР) змісту та створенні державних і регіональних інформаційних систем про регіони, їхній потенціал і потреби, а також про територіальні громади України;

5. участі у розробленні проекту концепції та сприянні заснуванню регіональних центрів передачі та розповсюдження високих технологій;

6. сприянні внутрішньому міжрегіональному співробітництву та міжнародній співпраці територій шляхом участі у визначенні переліку, змісту та завдань міжрегіональних (зокрема транскордонних) проектів, які мають розроблятись спільними зусиллями декількох (включаючи іноземні) АРР, їхньої консультативно-методичної і (за необхідності) кадрової підтримки, сприянні налагодженню співробітництва між органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування різних регіонів;

7. створенні та підтримці на загальнодержавному і регіональному рівнях позитивного іміджу діяльності ААРРУ, пропаганді її державної та суспільної значущості шляхом:

1) створення в НВК експозиції “АРР – основний елемент інфраструктури підтримки регіонального розвитку”;
2) широкого розповсюдження інформації про ефективність діяльності АРР шляхом видання серії популярних брошур, інших видань, проведення тематичних зустрічей, прес-конференцій, використання ЗМІ, створення Інтернет-сторінки;
3) публікації видань про кращий іноземний досвід аналогічних інституцій;

8. забезпеченні налагодження ефективного міжсекторного співробітництва в сфері регіонального розвитку шляхом:
1) розроблення та реалізації спеціального проекту “Співробітництво влади, неурядових організацій, підприємницьких структур у формуванні і здійсненні стратегій територіального розвитку на регіональному і місцевому рівнях: зміст, ефективність, механізми розроблення та реалізації”;
2) систематичного проведення в центрі і регіонах тематичних науково-практичних конференцій, тренінг-курсів;

9. розвитку людських ресурсів ААРРУ, сприянні підвищенню фахової кваліфікації її членів шляхом:
1) формування та підтримки корпоративних стандартів якості;
2) розповсюдження кращих вітчизняних та іноземних практик;
3) проведення тренінг-курсів (тематику їх наведено нижче);
4) вивчення питання про ліцензування членів ААРРУ;
5) забезпечення стажування їхніх співробітників у провідних навчальних та наукових закладах України, а також провідних інституціях зарубіжних країн.

Особливу актуальність у сучасних умовах мають напрямки діяльності ААРРУ, визначені у прийнятих останнім часом нормативно-правових актах і зорієнтовані на забезпечення інтеграції України в Європейський Союз, формування і реалізацію стратегій регіонального розвитку, забезпечення для цього фінансової самодостатності регіонів та територіальних громад, внесення пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою країни. Участь у вирішенні цих завдань, які мають винятково важливе значення для ефективного розвитку територій, відповідає профілю діяльності АРР, створює привабливу нішу для цієї діяльності і має забезпечити системну реалізацію потенціалу цих інституцій в інтересах держави, її регіонів та громад.

Діяльність ААРРУ у реалізації Європейського вибору України має полягати в участі у:

1. Адаптації національного законодавства з питань регіональної політики до норм і стандартів Євросоюзу;
2. Налагодженні співробітництва з АРР та їхніми асоціаціями європейських (перш за все сусідніх) країн;
3. Забезпеченні розроблення разом з ними спільних проектів розвитку прикордонних територій у сфері розбудови інфраструктури, охорони навколишнього середовища, активізації туризму, просторового планування тощо;
4. Єврорегіональному співробітництву (розбудова єврорегіонів Буг, Верхній Прут, Нижній Дунай, Карпатського єврорегіону) та підтриманні партнерської співпраці з Європейською асоціацією єврорегіонів.

Що стосується розроблення стратегій розвитку регіонів, міст та інших населених пунктів, то враховуючи, що чинними нормативно-правовими актами передбачено розроблення на одну й ту ж територію різних видів прогнозно-стратегічних проектів, які не узгоджені між собою ні за цілями, ні за змістом, ні за термінами їх розроблення
[1], важливим першочерговим предметом діяльності ААРРУ має бути:

1. визначення змісту участі її членів у складанні цих робіт з урахуванням їхнього (АРР) знання внутрішнього потенціалу відповідних територій, громадських і приватних інтересів, їхнього досвіду налагодження міжсекторного співробітництва. До складу вказаних робіт мають входити й місцеві правила забудови (перш за все, інвестиційно-привабливих територій), проекти здійснення комплексної забудови міських територій;
2. забезпечення (шляхом організації лобіювання, участі в конкурсах/тендерах у центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування) участі членів ААРРУ у виконанні зазначених робіт;
3. озроблення (з урахуванням положень Генеральної схеми планування території України) методичних рекомендацій зі складання стратегій розвитку територій, адаптованих до специфічних завдань і цілей діяльності членів ААРРУ;
4. їхня консультативно-методична підтримка у виконанні цих робіт;

Діяльність ААРРУ в царині забезпечення фінансово-економічних умов розвитку територій полягатиме у консультативно-методичній підтримці її членів в їхній участі у:

1. визначенні об’єктів, привабливих для розроблення інвестиційних проектів, та у:
1) обґрунтуванні ефективності надання відповідному бюджету місцевого самоврядування (на засадах конкурентності) субвенцій з Державного бюджету України на виконання цих проектів відповідно до ст. 105 Бюджетного кодексу України;
2) опрацюванні відповідних інноваційно-інвестиційних проектів, що реалізуватимуться за рахунок середньотермінових банківських кредитів, з урахуванням їхньої відповідності пріоритетним напрямкам соціально-економічного розвитку держави та її інноваційно-інвестиційної діяльності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.02 № 1106;
3) обґрунтуванні ефективності відповідних інвестиційних проектів, що реалізовуватимуться на конкурентних засадах за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням державою відсоткових ставок – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.02 № 101;

2. участь в обґрунтуванні переліку і опрацюванні відповідних інноваційних проектів, які на основі конкурентного відбору можуть претендувати на одержання фінансової підтримки комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ – відповідно до ст. 20 Закону України “Про інноваційну діяльність”;

3. одним із перспективних напрямків діяльності Асоціації має бути організація роботи з залучення її членів до втілення спільного проекту уряду України та Світового банку “Фонд соціальних інвестицій”.

Предметом діяльності ААРРУ щодо реалізації Концепції удосконалення адміністративно-територіального устрою України має бути:

1. участь у розробленні (або надання експертних висновків щодо) проектів Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”, інших необхідних законодавчих актів, методичних рекомендацій щодо вирішення відповідних проблем, зокрема, щодо стимулювання добровільного об’єднання територіальних громад для ефективного вирішення спільних проблем розвитку;

2. участь у діяльності науково-консультативного центру, який функціонуватиме в системі центрального органу виконавчої влади, відповідального за реалізацію Концепції, та надаватиме допомогу органам місцевого самоврядування у розробленні та реалізації заходів з приведення адміністративно-територіального устрою у відповідність з Конституцією України, вирішенні інших проблем у цій сфері;

3. забезпечення залучення членів ААРРУ до роботи з удосконалення адміністративно-територіального устрою та визначення змісту діяльності, зокрема у:
1) виконанні пілотних дослідницьких проектів з метою вивчення типових проблем у сфері адміністративно-територіального устрою, розроблення відповідних моделей, механізмів та інших пропозицій щодо шляхів їхнього вирішення, стимулювання добровільного об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування для вирішення проблем, що становлять спільний інтерес, можливості укрупнення районів та визначення критеріїв їх утворення, проведення аналізу економічних та інших наслідків реалізації розроблених пропозицій;
2) розробленні відповідних проектів для визначення (з урахуванням Генеральної схеми планування території України) груп територіальних громад, районів, які не мають ресурсних можливостей для ефективного здійснення своїх повноважень поодинці та (або) мають спільні проблеми розвитку (у галузі транспорту, зв’язку, водопостачання, водовідведення, утилізації відходів, розвитку рекреаційних зон, вирішення завдань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, охорони здоров’я тощо) та у розробленні адаптованих до конкретних особливостей цих груп пропозицій щодо запровадження інституційних та фінансових механізмів їх об’єднання або в одну територіальну громаду (укрупнення), або у створювану на договірних засадах асоціацію адміністративно-територіальних одиниць;
3) обґрунтуванні пропозицій щодо упорядкування адміністративно-територіальних одиниць у випадку розташування на території міст інших міст, а також селищ, сіл;
4) підготовці необхідних рішень Верховної Ради АРК, обласних, Севастопольської міської рад щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою на відповідній території;

4. консультативно-методичний супровід проведення членами ААРРУ зазначених робіт.

Предметом діяльності ААРРУ з реалізації Закону України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”; Державної програми розвитку соціальної сфери села на період до 2005 та Державної програми розвитку туризму на 2010 рік має бути:

1. консультативно-методична підтримка розроблення членами ААРРУ регіональних схем формування екологічної мережі, регіональних програм розвитку села та регіональних програм розвитку туризму.

 [1] Наприклад, Законом України “Про планування і забудову територій” передбачено розроблення схем планування територій та генеральних планів населених пунктів; Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку України” – складання прогнозів і програм соціально-економічного розвитку областей, районів та міст, Концепцією державної регіональної політики -- опрацювання стратегій регіонального розвитку. В останні роки набула розповсюдження й практика розроблення стратегій розвитку міст.

www.narda.org.ua
 Реєстрація

 Підписка
 
 Стратегічні програми ААРРУ

 Запровадження сучасної державної регіональної політики в Україні
 Розвиток всеукраїнської мережі експертів та фахівців з регіонального розвитку
 Pозроблення і впровадження нової моделі агенції регіонального розвитку
 Залучення іноземних інвестицій в регіони
 Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
 Розвиток сільських територій

 Регіональний розвиток у ЄС

ААРРУ активно відслідковує важливі новини і події у регіональному розвитку Європейського Союзу

Новини регіонального розвитку в Європейському Союзі

Глосарій основних термінів Європейського Союзу

ГЛОСАРІЙ українською і англійською мовами

 Географія відвідувачів сайту
Locations of visitors to this page