АСОЦІАЦІЯ АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
NATIONAL ASSOCIATION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES
 
Розширений пошук
 
   Головний ЗаголовокУкраїнськаАнглійськаДомашня СторінкаКарта СайтуПошукКонтактна інформація
 Головне Меню
 Новини
 Чутливий індикатор стану суспільства
11.03.2005   Чутливий індикатор стану суспільства

Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Кабінету Міністрів

України

 

  1. Стан справ у 2004 р.

 

  У 2004 р. до Кабінету Міністрів надійшло 87 334 звернення від 389 144

громадян з усіх регіонів України та з-за кордону, що майже утричі більше

порівняно з попереднім роком (+180,8%). З них 13 729 звернень від 20 745

громадян подано на особистому прийомі у Приймальні Кабінету Міністрів. Це

найбільша кількість опрацьованих звернень громадян, що коли-небудь

надходили на адресу Кабінету Міністрів за рік. До цього найбільше звернень

громадян надходило у 2000 р. до уряду на чолі з В. Ющенком.

 

  У структурі урядового документообігу кількість звернень громадян майже

удвічі перевищила кількість усіх інших документів з постановочними

питаннями (закони України, укази, розпорядження, доручення Президента

України, постанови Верховної Ради України, запити і звернення народних

депутатів України, листи центральних та місцевих органів влади, об'єднань

громадян тощо), що надійшли за 2004 р. до Кабінету Міністрів.

 

  Найсуттєвіше збільшення кількості звернень громадян до уряду зафіксовано у

другому півріччі минулого року, причому у четвертому кварталі, порівняно з

відповідним періодом попереднього року, кількість звернень до уряду

збільшилася уп'ятеро, що було пов'язано передусім з президентською виборчою

кампанією.

 

  У 2004 р. за видами звернень, визначених Законом України "Про звернення

громадян", домінують клопотання (заяви) щодо вирішення певних питань, які

становлять 96% усіх звернень до уряду. Скарги становлять 3,7% усіх

звернень, пропозиції (зауваження) - 0,3%. Порівняно з попереднім роком

збільшилася майже на чверть питома вага клопотань (заяв), зменшилися на

третину питома вага скарг, у шістдесят разів зменшилася питома вага

пропозицій (зауважень).

 

  Щодо інформаційних запитів громадян, які регулюються Законом України "Про

інформацію", то багаторічний аналіз звернень до уряду свідчить, що з часу

ухвалення у 1992 р. цього закону такі запити громадян мали поодинокий

характер і були пов'язані передусім із здійсненням окремими особами

наукових досліджень, приватної юридичної практики, чи були подані у

контексті окремих акцій на підтримку права громадян на інформацію.

 

  За характером основних питань, що їх порушували громадяни у 2004 р. у

зверненнях до Кабінету Міністрів, чільне місце, як і у попередні роки,

займали питання соціального захисту -32,3% усіх звернень ( 32% у 2003 р.).

Передусім, це клопотання щодо збільшення розміру пенсій, надання

матеріальної допомоги, пільг, субсидій, встановлення статусу, що дає право

на пільги, безоплатного забезпечення інвалідів автомобільним транспортом,

санаторно-курортним лікуванням або надання відповідної компенсації,

безоплатного забезпечення ліками тощо. Найбільше звернень з цих питань

надходило у першій половині року (45,4% - І квартал, 35,4% -ІІ квартал), що

було пов'язано передусім з проведенням пенсійної реформи, перерахунком

розміру пенсій.

 

  Питання забезпечення законності та охорони правопорядку, прав і свобод

громадян було основним у 12,1% (8,7% - у 2003 р.) звернень до уряду. Значна

їх частина стосувалася діяльності судової системи, зокрема висловлювалося

невдоволення станом розгляду конкретних справ, ухваленими судовими

рішеннями або їх незадовільним виконанням. Суттєве збільшення питомої ваги

питань забезпечення законності та охорони правопорядку відбулося у другому

півріччі 2004 р. Поштовхом до цього стало широке оприлюднення інформації

щодо подробиць біографії Прем'єр-міністра України. Внаслідок цього різко

зросла кількість звернень до уряду від осіб, позбавлених волі за вчинення

кримінальних злочинів, а також родичів та знайомих таких осіб з

клопотаннями щодо особистого сприяння глави уряду у перегляді конкретних

судових вироків, звільненні з місць позбавлення волі, щодо закриття

кримінальних справ, скасування судимостей тощо.

 

  Порівняно з попереднім роком майже удвічі збільшилася питома вага звернень

з питань комунального господарства - 10,9% (5,8%). Це пов'язано як із

загостренням на місцях відповідних проблем, падінням рівня довіри людей до

місцевих керівників і сподівань щодо ефективного вирішення ними відповідних

питань, так і передвиборчими обіцянками Прем'єр-міністра України щодо

наведення порядку у цій сфері, зокрема широкого розгортання програм

газифікації населених пунктів.

 

  Серед інших основних питань, що їх порушували громадяни у зверненнях до

Кабінету Міністрів, - питання праці і заробітної плати - 7,3 (7,1%),

повернення заощаджень - 6,8% (11,5%), житлові - 6,6% (3,6%), фінансів,

податків і зборів - 5,4 (6,3%), охорони здоров'я - 3,3 (2,5%), діяльності

центральних та місцевих органів виконавчої влади - 3% (2,4%), освіти,

науки, культури і спорту - 3% (5,2%), аграрної політики - 2,4 (2,7%),

транспорту і зв'язку - 2,2% (1,7%), діяльності політичних, релігійних та

інших об'єднань громадян - 0,6% (2,2%).

 

  Порівняльний аналіз динаміки змін у питомій вазі основних питань, що

порушували громадяни з комплексом інших даних, зокрема змін у характері

звернень, вказує на те, що звернення громадян до уряду є чутливим

індикатором стану суспільства, його проблем, конфліктів, ставлення людей до

органів влади, їх спроможності вирішувати відповідні питання, рівня

сподівань, очікувань і вимог, що формуються у суспільній свідомості під

впливом подій у державі, діяльності Кабінету Міністрів, заяв політичних

лідерів.

 

  Як і раніше, по допомогу до уряду переважно зверталися найменш соціально

захищені категорії громадян, люди похилого віку, громадяни, які значною

мірою втратили здоров'я і працездатність. Серед усіх звернень громадян, чий

соціальний стан можна було з'ясувати 79,7%, становлять пенсіонери.

Порівняно з попереднім роком збільшилася питома вага звернень від осіб, що

працюють або навчаються (+8,6%). Найсуттєвіше зростання питомої ваги

звернень цих категорій громадян відзначене у другому півріччі 2004 р.

 

  Найбільше звернень надійшло на адресу уряду від мешканців Донецької області

- 9 958 (або 11,4% від загальної кількості), м. Києва - 6 826 (7,8%),

Дніпропетровської - 6 409 (7,3%), Харківської - 6 032 (6,9%) та Луганської

областей - 5 705 (6,5%). Найменше - з-за кордону - 489, м. Севастополя -

625, Волинської - 996 та Чернівецької -1008 областей (Додатки. Діаграма 5).

Порівняно з попереднім роком найбільше зросла кількість звернень до

Кабінету Міністрів з м. Севастополя, Луганської, Чернігівської,

Миколаївської, Кіровоградської областей. За структурою основних питань, що

порушували громадяни у зверненнях до уряду, та динамікою їх зміни суттєвих

регіональних розбіжностей не спостерігалося.

 

  Слід зазначити, що зростання кількості звернень громадян до уряду було

пов'язане не тільки з підвищенням рівня сподівань громадян на ефективну

допомогу Кабінету Міністрів, але засвідчило, зокрема, значне зниження

довіри громадян до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування у вирішенні елементарних життєвих питань, недостатню

ефективність заходів, що вживаються на місцях за їх зверненнями. Так,

впродовж року постійно збільшувалася частка звернень, у яких громадяни

порушували перед урядом питання, вирішення яких належить лише до

компетенції місцевих органів влади. Якщо у першому півріччі 2004 р. з

такими питаннями зверталися 29% заявників, то у липні-вересні - 39%,

жовтні-грудні - 45%. У цілому за рік майже 40% звернень громадян до уряду

стосувалися тих питань, які мали б вирішуватися виключно на місцевому

рівні. Найбільше таких звернень надійшло від жителів Автономної Республіки

Крим (46,5%), м. Севастополя (45,8%), Житомирської (44%), Одеської (43,5%),

Рівненської (43,3%), Чернівецької (43,1%) областей. Найменша серед усіх

адміністративно-територіальних одиниць частка таких звернень впродовж 2004

р. надходила від киян - 26,7%. Це свідчить про більш високий, порівняно з

іншими, як рівень довіри людей до столичної влади, так і рівень організації

роботи із зверненнями громадян.

 

  За 2004 р. до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом узятих

безпосередньо від громадян надійшло звернень не набагато більше, ніж до

Кабінету Міністрів - 104 163 звернення. Це становить 43,8% усіх звернень

громадян (237 751), опрацьованих цими місцевими органами виконавчої влади

за рік. Решта - звернення громадян, що були надіслані на їх розгляд

Адміністрацією Президента України, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів,

іншими органами та установами, засобами масової інформації. Найбільше

звернень громадян було опрацьовано Київською міськдержадміністрацією - 46

636, найменше - Тернопільською облдержадміністрацією - 3 781.

 

  Центральними органами виконавчої влади у 2004 р. було опрацьовано 216 662

звернення, з них - 106 505 надійшло безпосередньо від громадян. Найбільше

заяв, скарг та пропозицій від громадян надійшло до Мінпраці - 49 946 (31

329 - у 2003 р.), Мін'юсту - 31 817 (22 546), Пенсійного фонду - 30 899 (14

641), МОЗ - 25 032 (16 512), МВС - 24 500 (18 872).

 

  Порівняно з попереднім роком кількість усіх звернень громадян, що були

опрацьовані центральними та місцевими органами виконавчої влади,

збільшилася на 13,6%.

 

  2. Основні тенденції

 

  початку 2005 р.

 

  Із завершенням виборчої кампанії, призначенням нового Прем'єр-міністра

України, прийняттям Програми діяльності Кабінету Міністрів "Назустріч

людям" надходження звернень громадян з усіх регіонів України на адресу

Прем'єр-міністра та уряду не тільки не зменшилося, а суттєво збільшилося.

Це є чутливим індикатором високого рівня довіри громадян до нового уряду та

його керівництва, сподівань на ефективну допомогу Кабінету Міністрів у

вирішенні питань, що ними порушуються.

 

  Тільки за три тижні лютого цього року Управлінням організації роботи із

зверненнями громадян Департаменту діловодства та моніторингу Секретаріату

Кабінету Міністрів відповідно до вимог Закону України "Про звернення

громадян" опрацьовано близько 14 тисяч листів та заяв, поданих на

особистому прийомі у Приймальні Кабінету Міністрів, від 53 тисяч громадян,

що у 4,5 раза більше, ніж торік.

 

  За неповних два місяці 2005 р. вже опрацьовано 26,5 тисячі звернень від 88

тисяч громадян з усіх регіонів України та з-за кордону.

 

  За видами звернень, як і торік, домінують заяви (клопотання) - 93,8%,

скарги - 4,1%, пропозиції (зауваження) - 2,2%.

 

  Серед основних питань, які порушують перед урядом громадяни, питання

соціального захисту становлять 24,6% усіх звернень, забезпечення законності

та охорони правопорядку, прав і свобод громадян - 14,5%, праці і заробітної

плати - 9,2%, комунального господарства -7,6%, діяльності центральних та

місцевих органів виконавчої влади - 7,4%, житлові -6,6%, фінансів, податків

і зборів -5,5%, повернення заощаджень -4,3%, діяльності політичних,

релігійних та інших об'єднань громадян - 3%.

 

  Порівняно з минулим роком зменшилася питома вага пенсіонерів серед авторів

звернень, що надходять до Кабінету Міністрів (11,2%), збільшилася питома

вага звернень від осіб, що працюють або навчаються (+6,4), а також від

безробітних та тимчасово непрацюючих громадян (удвічі).

 

  Особливістю звернень, що почали надходити до нового уряду в лютому 2005 р.,

є суттєве збільшення кількості заяв та клопотань громадян з питань

діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, передусім -

щодо кадрової політики. Люди висловлюють своє ставлення до діючих

керівників місцевих та центральних органів влади, клопочуть щодо призначень

на різні посади в органах влади певних осіб.

 

  Зміни у характері звернень громадян до Кабінету Міністрів, що відбулися

після призначення нового уряду, свідчать про прагнення людей до активної

участі у державних справах, здійснення реального впливу на владу, зміни

життя у країні на краще.

 

  3. Проведена робота

 

  Щодо всіх листів, телеграм, які надходили до Кабінету Міністрів, заяв

громадян, поданих на особистому прийомі у 2004 р., вжито визначених

законодавством заходів. Листи і заяви громадян з найважливіших питань

доповідалися керівництву уряду, давалися відповідні доручення. Так,

Прем'єр-міністром України до звернень громадян у 2004 р. було дано 11 603

доручення, з них у другому півріччі - 9 911. Це більше, ніж уся кількість

доручень, даних до звернень громадян главами усіх попередніх урядів

незалежної України за весь час їх роботи на зазначених посадах. Усього до

звернень громадян, що надійшли до Кабінету Міністрів у 2004 р., було дано

84 826 доручень. Найбільше питань, що порушували громадяни, належало до

компетенції Мінпраці - 13 793 (16,3% від загальної кількості), Мінфіну 6

063 (7,1%), Пенсійного фонду України - 4 609 (5,4%), МВС -

 

  4 003 (4,7%), Мін'юсту - 3 385 (4%), МОЗ - 2 442 (2,9%), а також Донецької

- 5 600 (4,2%), Дніпропетровської -

 

  2 487 (2,9%), Харківської - 2 309 (2,7%) обласних державних адміністрацій.

 

  Забезпечено виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня

2003 р. N 1447 "Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті

Міністрів України", якою уперше в історії незалежної України запроваджено

особистий прийом громадян членами уряду у Приймальні Кабінету Міністрів.

 

  Відповідно до доручень Прем'єр-міністра України регулярно (двічі на

тиждень) у Будинку уряду за участю керівників центральних органів

виконавчої влади проводилася пряма телефонна лінія ("гаряча лінія")

Кабінету Міністрів. За участю членів уряду, керівників інших центральних

органів виконавчої влади у 2004 р. проведено 97 таких заходів, під час

роботи яких надійшло майже 2 000 дзвінків громадян з усіх регіонів України.

Здійснено моніторинг та узагальнення результатів їх розгляду, вдосконалено

формат проведення цього урядового заходу. Робота прямої телефонної лінії

широко висвітлювалася ЗМІ.

 

  У липні 2004 р. у Приймальні громадян Кабінету Міністрів та на вході до

Будинку уряду для відвідувачів встановлено спеціально розроблені новітні

апаратно-програмні засоби ("електронна громадська приймальня"), які дають

змогу громадянам ознайомитись зі змістом Програми діяльності Кабінету

Міністрів та інформацією щодо її виконання, структурою Кабінету Міністрів

та його Секретаріату, знайти необхідні телефони та адреси центральних

органів виконавчої влади, отримати інформацію щодо графіка проведення

особистого прийому членами уряду, графіка проведення прямої телефонної

лінії, правилами оформлення письмових звернень тощо. За допомогою цих

засобів створено додаткові можливості для спілкування громадян з

урядовцями, зокрема забезпечено можливість проведення прямої телефонної

лінії Кабінету Міністрів в режимі відеоконференції.

 

  Вжито заходів щодо вдосконалення автоматизованої системи "Звернення

громадян", що є складовою Єдиної інформаційно-аналітичної системи

Секретаріату Кабінету Міністрів, а також щодо запровадження у центральних

та місцевих органах виконавчої влади з використанням сучасної комп'ютерної

техніки єдиної системи реєстрації звернень громадян та контролю за

вирішенням питань, що у них порушуються.

 

  Відповідно до Указу Президента України від 13 серпня 2002 р. N700 "Про

додаткові заходи щодо реалізації громадянами конституційного права на

звернення" підготовлено, опубліковано у ЗМІ та розміщено на урядовому

порталі річну аналітичну доповідь Кабінету Міністрів України про роботу із

зверненнями громадян, що надійшли до уряду у 2003 р. Інформації про роботу

із зверненнями громадян до Кабінету Міністрів України регулярно

оприлюднювалися у ЗМІ та на урядовому веб-порталі. Усього станом на 31

грудня 2004 р. на урядовому порталі було розміщено 3 305 документів, що

містять інформацію про роботу із зверненнями громадян до уряду, центральних

та місцевих органів виконавчої влади. У 2004 р. газетою "Урядовий кур'єр"

опубліковано 6 аналітичних інформацій про роботу із зверненнями громадян до

Кабінету Міністрів.

 

  Керівництвом Кабінету Міністрів та Секретаріату розглянуто 19 інформаційних

та аналітичних записок про роботу із зверненнями громадян до уряду разом з

проектами відповідних рішень.

 

  Питання, пов'язані з виконанням центральними та місцевими органами

виконавчої влади вимог Конституції і законів України, актів та доручень

Президента України і Кабінету Міністрів України щодо забезпечення роботи з

розгляду звернень громадян, розглянуто на трьох засіданнях уряду та двох

нарадах Міністра Кабінету Міністрів із заступниками керівників центральних

і місцевих органів виконавчої влади -керівниками апаратів цих органів. На

виконання доручень Кабінету Міністрів та Секретаріату Кабінету Міністрів

здійснено перевірки стану виконання актів законодавства, доручень уряду з

питань роботи із зверненнями громадян у шести центральних та восьми

місцевих органах виконавчої влади, за результатами яких вжито відповідних

заходів.

 

  На виконання Указу Президента України "Про невідкладні заходи з

удосконалення організації прийому громадян органами державної влади,

місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів"

від 14 квітня цього року N434, відповідних доручень Кабінету Міністрів,

організовано розробку з урахуванням кращого національного та зарубіжного

досвіду, норм проекту Адміністративно-процедурного кодексу законопроекту

щодо внесення змін і доповнень до Закону України "Про звернення громадян",

інших актів законодавства, спрямованих на вдосконалення правового

забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення до

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і

службових осіб цих органів, оскарження їх дій та бездіяльності, відновлення

порушених прав і законних інтересів громадян. З метою забезпечення

проведення необхідної законотворчої роботи Міністерством юстиції наказом

від 30 серпня 2004 р. утворено відповідну робочу групу, до складу якої

входять представник Секретаріату Кабінету Міністрів, представники інших

заінтересованих органів влади, провідні правники, науковці, представники

громадськості. При обговоренні проблем, що виникають при реалізації норм

законодавства України про звернення громадян, інформації щодо законодавчого

врегулювання цієї сфери у країнах ЄС, США та Канаді, відзначено

необхідність перш за все розробити концепцію відповідних змін до

законодавства України, яка б спиралася на основні напрями програм

Президента та уряду України, враховувала б кращий світовий, передусім

європейський досвід, дані наукових досліджень, громадську думку. Після

розробки проекту концепції її доцільно винести на широке обговорення.

 

  У 2005 р. відповідно до вимог законодавства робота із зверненнями громадян

до уряду та її вдосконалення забезпечується за усіма напрямами.

 

  Разом з тим слід зазначити, що масовий потік звернень громадян, що почав

надходити у 2005 р. до Кабінету Міністрів, перевищив наявні ресурсні

можливості і резерви подальшого підвищення інтенсивності праці структурного

підрозділу урядового Секретаріату, який спеціально уповноважений відповідно

до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян",

інших актів законодавства забезпечувати діяльність Кабінету Міністрів

України, Прем'єр-міністра України, першого віце-прем'єр-міністра України,

віце-прем'єр-міністрів України, керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів

України з розгляду звернень громадян. Підрозділ тривалий час працює в

екстремальних умовах. Як наслідок виникає реальна загроза невчасної

реєстрації та розгляду значної кількості звернень громадян до уряду.

 

  Можливі затримки з опрацюванням звернень громадян можуть призвести не

тільки до невчасного вирішення конкретних життєвих питань, що порушують

громадяни, зниження рівня довіри людей до уряду і його керівництва, а і до

відповідного реагування з боку Прокуратури України, численних судових

позовів з боку громадян.

 

  4. Висновки

 

  Аналіз динаміки надходження звернень громадян до урядів України вказує на

те, що зміни у кількості та характері звернень громадян корелюють з низкою

чинників. Вони специфічно відображають ситуацію у суспільстві та її зміни,

характеризують особливості стосунків влади і суспільства, впливу політичних

подій, діяльності центральних та місцевих органів влади на формування

суспільних очікувань та вимог. Системний аналіз та узагальнення даних щодо

звернень громадян у поєднанні з іншими видами досліджень дають можливості

для своєчасного виявлення найбільш гострих, суспільно значних проблем,

попередження виникнення та ескалації суспільних конфліктів, розробки

грунтовних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, формування та

реалізації ефективної прозорої державної політики, яка була б не тільки

зрозумілою, а й підтримуваною громадянами.

 

  Звернення громадян є чутливим індикатором стану суспільства, його ставлення

до влади. Разом з тим системних досліджень у цій сфері в Україні не

проводилося.

 

  Рівень аналітичної роботи в центральних та місцевих органах виконавчої

влади у цьому напрямі у цілому у 2004 р. був недостатнім. Систематичний

аналіз та узагальнення інформації, яку порушують громадяни у зверненнях до

органів влади, виявлення конфліктів у суспільстві, суспільно значущих

проблем, що потребують невідкладного вирішення, були скоріше винятком, ніж

правилом у роботі значної частини органів виконавчої влади.

 

  У 2004 р. робота із зверненнями громадян не була пріоритетним завданням для

більшості керівників центральних та місцевих органів влади. Системна

цілеспрямована робота у цьому напрямку фактично не проводилася, а увага

приділялася вибірково, залежно від політичної кон'юнктури. У цілому

недостатнім був рівень виконавської дисципліни апаратів центральних та

місцевих органів виконавчої влади у роботі із зверненнями громадян.

 

  Комплексний аналіз даних щодо звернень громадян, які надійшли до Кабінету

Міністрів у 2004 р., їх характеру вказує на те, що особливо у період

розгортання та проведення президентської виборчої кампанії було надано

суттєвого поштовху до поширення у дусі радянських традицій та закріплення у

суспільній свідомості патерналістського ставлення громадян до влади,

передусім центральної. Про це свідчить, зокрема, збільшення питомої ваги

клопотань щодо вирішення низки питань, у тому числі надання матеріальної

допомоги, поданих до уряду від працездатних громадян.

 

  Зріс рівень очікувань громадян на допомогу уряду у вирішенні конкретних

життєвих питань, що знаходяться у компетенції місцевої влади. Суттєво

знизився рівень довіри людей до місцевих органів влади і їх керівників.

 

  Певні відмінності у кількості і характері звернень громадян у розрізі

регіонів, динаміці їх надходження до уряду вказують на особливості

проблемних питань у відповідному регіоні, характеризують рівень довіри до

місцевих керівників і суспільних очікувань від уряду і його глави, що

балотувався на пост Президента України. Разом з тим основні проблемні

питання, передусім соціального захисту, що порушували громадяни у

зверненнях до уряду, притаманні усім адміністративно-територіальним

одиницям.

 

  Серед основних причин, що викликали більшість звернень громадян до Кабінету

Міністрів, слід назвати, зокрема: проблеми бідності та її наслідки,

конфліктогенне розшарування суспільства за рівнем доходів і умовами життя,

погіршення соціального статусу значної частини населення, передусім літніх

людей, пенсіонерів, їх невдоволення характером і рівнем розподілу

суспільних благ, недовіра людей до місцевих керівників, відчуження громадян

від влади, відсутність ефективного зв'язку влади з суспільством, низька

поінформованість громадян про способи захисту їхніх прав та законних

інтересів, невіра людей у можливості їх реалізації без допомоги високого

керівництва, нерозвиненість та слабкість інституцій громадянського

суспільства.

 

  Слід також зазначити, що інститут звернень громадян в Україні сьогодні

визначається законодавством, що значною мірою успадкувало пострадянські

підходи до врегулювання стосунків влади і суспільства. Воно не завжди і не

всіма виконується у повному обсязі. Стан законодавчого врегулювання

інституту звернень громадян не відповідає повною мірою як реаліям сучасного

стану суспільних відносин в Україні, так і не відображає євроінтеграційного

напрямку подальших трансформацій.

 

  У 2005 р. масові надходження на адресу Прем'єр-міністра та уряду звернень

громадян з усіх регіонів України, кількість яких після призначення нового

уряду порівняно з минулим роком багаторазово збільшилася, зміни у їх

характері, що відбулися, свідчать не тільки про високий рівень довіри

громадян до нового уряду та його керівництва, сподівань на ефективну

допомогу Кабінету Міністрів у вирішенні питань, що ними порушуються, а й

про прагнення людей до активної участі у державних справах, здійснення

реального впливу на владу, зміни життя у країні на краще.

 

  Масовий потік звернень громадян, що почав надходити у 2005 р. до Кабінету

Міністрів, необхідність дотримання вимог законодавства при їх розгляді

вимагають вжиття додаткових заходів із забезпечення необхідними ресурсами

цієї ділянки роботи у Секретаріаті уряду.

 

  5. Пропозиції

 

  1. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади звернути

увагу на необхідність забезпечити системну роботу із зверненнями громадян

як пріоритетний напрям діяльності, важливу складову заходів з реалізації

Програми уряду "Назустріч людям".

 

  2. Звернути увагу Національної академії наук України, Національної академії

державного управління, аналітичних центрів, об'єднань громадян, міжнародних

донорських організацій на актуальність та важливість проведення досліджень

у сфері інституту звернень громадян. Вироблення на їх основі грунтовних

рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, попередження проявів

корупції та хабарництва, формування та реалізації ефективної прозорої

державної політики, яка була б не тільки зрозумілою, а й підтримуваною

громадянами, сприяла б реальному впливу людей, їх думок на прийняття

владних рішень.

 

  3. Міністерству юстиції України, враховуючи світову, передусім європейську

практику розгляду звернень громадян, вжити заходів до інтенсифікації роботи

робочої групи Мін'юсту з розробки з урахуванням кращого зарубіжного досвіду

законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про звернення

громадян", інших актів законодавства. Розробити передусім концепцію

відповідних змін до законодавства, яка б с

www.narda.org.ua
 Реєстрація

 Підписка
 
 Стратегічні програми ААРРУ

 Запровадження сучасної державної регіональної політики в Україні
 Розвиток всеукраїнської мережі експертів та фахівців з регіонального розвитку
 Pозроблення і впровадження нової моделі агенції регіонального розвитку
 Залучення іноземних інвестицій в регіони
 Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні
 Розвиток сільських територій

 Регіональний розвиток у ЄС

ААРРУ активно відслідковує важливі новини і події у регіональному розвитку Європейського Союзу

Новини регіонального розвитку в Європейському Союзі

Глосарій основних термінів Європейського Союзу

ГЛОСАРІЙ українською і англійською мовами

 Географія відвідувачів сайту
Locations of visitors to this page